opis skrótów regulamin board wyniki na żywo chat room
Login:
Hasło:
Zarejestruj się Przypomnij hasło
CEL GRY, ORGANIZATOR

1. Celem gry jest rywalizacja i dobra zabawa.

2. Uczestnictwo w TYPERFAN.PL jest bezpłatne.

4. Do gry można przystąpić w każdym momencie jej trwania.

5. Gra polega na oddawaniu prawidłowych typów zgodnych z wynikami rozgrywek piłki nożnej.

6. Punkty mają charakter fikcyjny, wyrażają umiejętność prawidłowego typowania dotychczasowych wyników.

6. Organizatorem gry serwis TYPERFAN.PL

7. Organizator nie uczestniczy w rywalizacji o nagrody.


UCZESTNICTWO

1. Każdy gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedno założone konto w typerfan.pl.

2. W przypadku większej ilości założonych kont organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z rozgrywek danego gracza.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do braku jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących usunięcia gracza z rozgrywek.

PUNKTACJA

1. Zasady związane z punktacją ustalone zostały przez organizatora.

2. Za trafiony typ 1 (gospodarz) lub 2 (gość) przyznawane są 3 punkty, w przypadku błędnego typu odejmowany jest 1 punkt.

3. Za trafiony typ X (remis) przyznawane są 4 punkty, w przypadku błędnego typu odejmowany jest 1 punkt.

4. Za trafiony typ 1X (gospodarz, remis) lub X2 (remis, gość) przyznawane są 2 punkty, w przypadku błędnego typu odejmowane są 2 punkty.

5. Za trafiony typ 12 (gospodarz, gość) przyznawany jest 1 punkt, w przypadku błędnego typu odejmowane są 2 punkty.

6. W przypadku rezygnacji z typowania danego spotkania gracz nie zyskuje ani nie traci punkt.

7. Aktualizacja rankingu ogólnego następuje wraz z zakończeniem i aktualizacją kolejki.

8. Ranking kolejki aktualizowany jest wraz z aktualizacją zakończonego danego spotkania.

9. Z uwagi na formowanie się rankingu według kolejności zajmowanych miejsc (jeden z czynnik klasyfikacji), początkowe kolejki nie odzwierciedlają stanu faktycznego miejsca w rankingu ogónym w przypadku jednakowych ilości punktów, spotkań i czynnika SPT.

TYPOWANIE WYNIKÓW

1. Typowane spotkania dotyczą wyłącznie rozgrywek piłki nożnej.

2. Wyboru typowanych spotkań w danej kolejce dokonuje organizator.

3. Typowanie następuje w momencie uruchomienia możliwości oddawania typów w danej kolejce.

4. Gracz ma możliwość zmiany lub usunięcia typu w danym spotkaniu.

5. Blokowanie możliwości typowania następuje od 5 do 1 godziny przed pierwszym rozgrywanym spotkaniem.

6. Minimalny czas możliwy na typowanie (okres przed rozgrywaną kolejką) to 24 godziny.


ZASTRZEŻENIA

1. W przypadku przerwanego, nierozegranego spotkania mecz zostaje usunięty z listy typowanej kolejki, punkty dla graczy nie uwzględnione.

2. W przypadku braku blokady kolejki w trakcie trwania spotkania mecz zostaje usunięty z listy typowanej kolejki, punkty dla graczy nie uwzględnione.

3. W przypadku zbyt krótkiego okresu na typowanie dowolny mecz zostaje usunięty z listy typowanej kolejki decyzją organizatora.

4. W przypadku zmiany terminu spotkania przekraczającego czas dla danej kolejki mecz zostaje usunięty z listy typowanej kolejki decyzją organizatora.

5. W przypadku problemów technicznych organizator zastrzega prawo do przerwania prowadzenia rywalizacji, przerwania lub wstrzymania typowania danej kolejki, ominięcia danej kolejki o czym powiadomi na stronie głównej TYPERFAN.PL

6. W przypadku problemów związanych z podliczeniem punktów organizator ma prawo do anulowania całej kolejki celem poprawienia błędu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia ilości typowanych kolejek danej edycji.

8. Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu oraz zasad gry w dowolnej chwili przy dowolnym zdarzeniu związanym z rozgrywkami, typerem, problemami technicznymi.

9. Zdobywcy nagród wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz miasto zamieszkania) oraz - w przypadku głównej nagrody - wizerunku (w tym zdjęcia) w mediach w celach reklamowych "Typerfan.pl". Jeśli gracz nie wyraża zgody na ujawnienie tych informacji organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia innej osoby, następnej w klasyfikacji.

NAGRODY

1. Rywalizacja potrwa do zakończenia rozgrywek lig europejskich w czerwcu 2011 roku. Dokładna data opublikowana zostanie na stronie głównej minimum miesiąc przed zakończeniem sezonu.

2. Lista nagród jest opublikowana w dziale NAGRODY.

3. Dodatkowe nagrody będą podawane przez organizatora sukcesywnie na stronie internetowej TYPERFAN.PL

4. Organizator zastrzega, iż warunkiem zdobycia dodatkowych nagród może być wymaganie spełnienia kolejnych warunków narzuconych przez sponsorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora.

kolejka nr 15
Inter United - White Eagles
- : -
PSV Hangover - Orange
- : -
FC Nuneaton - Colo Colo
- : -
Dywizjon 303 - The Patriots
- : -
FC Slovan - Flip i Flap
- : -
The 12 Team - PCW Olimpia
- : -
Ambasada - Slough Patriots
- : -
FC Cobalt - FC Eagle Thetford
- : -
Husaria Luton - Polonia Reading
- : -
The 12 Team - FC Cobalt
- : -
Ambasada - Husaria Luton
- : -
PCW Olimpia - FC Eagle Thetford
- : -
Slough Patriots - Polonia Reading
- : -
The 12 Team - FC Eagle Thetford
- : -
Ambasada - Polonia Reading
- : -
PCW Olimpia - FC Cobalt
- : -
Slough Patriots - Husaria Luton
- : -
Wisłoka Londyn II - Mazury Team
- : -
Joga Bonito - Szwagry Team
- : -
PFC Victoria Londyn - Power Rangers
- : -
po kolejce nr 14
poz. typer
m pkt zm
524 705 0
534 676 +1
551 667 +1
4. kami(L)
554 665 -2
554 649 +2
538 640 0
7. Karass
531 635 -2
8. wuzet
534 631 0
9. MrQ
552 626 +1
553 621 -1
aktualna kolejka
poz. typer
m pkt ro
0 0 137
0 0 136
0 0 135
4. RadaR
0 0 134